Memes & Twitter Savages

_______________________________

151. πŸ˜‚_______________________________

150. Stop it πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

149. πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

148. I wonder oo 🀷‍♂️πŸ˜‚_______________________________

147. πŸ˜­πŸ˜‚_______________________________

146. πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

145. 🀷‍♂️πŸ˜‚_______________________________

144. Endurance no fit endure πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

143. πŸ˜‚_______________________________

142. πŸ˜­πŸ˜‚_______________________________

141. ✌️πŸ˜‚_______________________________

140. 🀦‍♂️πŸ˜‚_______________________________

139. πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

138. πŸŒπŸ˜‚_______________________________

137. 🀷‍♂️πŸ˜‚_______________________________

136. who be dis guy πŸ™†‍♂️πŸ˜‚_______________________________

135. Good question πŸ˜‚_______________________________

134. πŸ˜‚πŸ™_______________________________

133. πŸ˜‚_______________________________

132. πŸ€²πŸ˜‚_______________________________

131. So true πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

130. πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

129. Women 🀦‍♂️πŸ˜‚_______________________________

128. 🀷‍♂️πŸ˜‚_______________________________

127. Abi πŸ˜‚_______________________________

126. πŸ˜…πŸ˜‚_______________________________

125. Who be dis guy πŸ˜‚_______________________________

124. Twitter πŸ˜­πŸ˜‚_______________________________

123. Weyrey πŸ˜…πŸ˜‚_______________________________

122. ✊πŸ˜…_______________________________

121. πŸ˜‚ Nobody normal again_______________________________

120. πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

119. πŸ˜‚
_______________________________

118. πŸ˜‚_______________________________

117. Lol πŸ˜‚_______________________________

116. Last born dey suffer πŸ˜‚_______________________________

115. So accurate πŸ˜‚πŸ‘Œ_______________________________

114. I no understand πŸ˜‚πŸ˜…_______________________________

113. Foolish girl πŸ˜‚_______________________________

112. Wetin be dis πŸ˜‚_______________________________

111. Abi πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

110. πŸ˜…πŸ˜‚_______________________________

109. πŸ˜‚ Thieves_______________________________

108. Dis Twitter people no get joy oo πŸ˜­πŸ˜‚_______________________________

107. Aswr πŸ˜­πŸ˜‚_______________________________

106. πŸ˜‚ Conductor wey no hear English πŸ˜…_______________________________

105. πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

104. πŸ˜‚_______________________________

103. πŸ˜…πŸ˜‚_______________________________

102. πŸ˜…πŸ˜‚_______________________________

101. πŸ˜…πŸ˜‚_______________________________

100. πŸ˜‚_______________________________

99. πŸ˜‚πŸ˜…_______________________________

98. πŸ˜‚πŸ˜…_______________________________

97. πŸ˜‚_______________________________

96. πŸ˜‚πŸ™†‍♂️πŸ˜…_______________________________

95. πŸ˜…_______________________________

94. πŸ˜‚πŸ˜‚_______________________________

93. πŸ˜…_______________________________

92. Help me ask am πŸ˜‚_______________________________

91. πŸ˜‚_______________________________

90. πŸ˜‚πŸ˜…_______________________________

89. Abi πŸ˜‚_______________________________

88. 🀦‍♂️πŸ˜‚_______________________________

87. πŸ˜‚ Barber don spoil dis one hair_______________________________

86. πŸ˜‚ Which kind house be dis_______________________________
85. πŸ˜‚ Wahala_______________________________

84. πŸ˜‚
_______________________________

83. πŸ˜…_______________________________

82. Swears πŸ˜‚_______________________________

81. Bro Hustle oo πŸ˜‚
_______________________________

80. πŸ˜‚_______________________________

79. πŸ˜‚ Madness_______________________________

78. πŸ˜‚_______________________________

77. πŸ€¦‍♂️πŸ˜‚


_______________________________

76. Hin card go waste πŸ˜‚_______________________________

75. Aje πŸ˜‚_______________________________

74. Advertising t0t0 πŸ˜‚_______________________________


73. Lol πŸ˜…_______________________________

72. She go use Mess πŸ’¨ finish u πŸ˜‚


_______________________________

71. What's dis πŸ˜‚_______________________________

70. πŸ˜‚ Stop na


_______________________________
69. πŸ˜‚


_______________________________

68. πŸ˜‚


_______________________________

67. πŸ˜‚☠️


_______________________________

66. πŸ˜‚


_______________________________

65. πŸ˜‚


_______________________________

64. πŸ™†‍♂️πŸ˜‚


_______________________________

63. πŸ˜‚


_______________________________

62. πŸ˜‚


_______________________________

61. Look at the roasted chicken again πŸ˜‚πŸ˜‚


_______________________________

60. πŸ˜…πŸ˜‚


_______________________________

59. weyrey πŸ˜‚_______________________________

58. ✊πŸ˜‚
_______________________________

57. πŸ˜‚


_______________________________

56. wetin be dis πŸ˜‚πŸ™†‍♂️_______________________________

55. πŸ˜‚


_______________________________

54. πŸ˜‚


_______________________________

53. Wetin be dis πŸ˜‚


_______________________________

52. Life don tire dis one πŸ˜‚


_______________________________

51. πŸ˜œπŸ˜‚


_______________________________

50. πŸ˜‚πŸ˜‚


_______________________________

49. Ahh πŸ˜‚πŸ˜‚


_______________________________

48. πŸ™†‍♂️ Wahala πŸ˜‚


_______________________________

47. Abi u dey mad πŸ˜‚


_______________________________

46. Aswear πŸ˜‚

_______________________________

45. Help me ask him πŸ˜‚

_______________________________

44. Why abuse him with his name πŸ˜‚
_______________________________

43. Lol πŸ˜‚


_______________________________

42. Una dey mad πŸ˜‚


_______________________________

41. Stop na πŸ˜‚


_______________________________

40. Na thunder go fire uπŸ˜‚


_______________________________

39. Abi πŸ˜‚ naso Corona virus start


_______________________________

38. ✊🀣

_______________________________

37. 🀷‍♂️πŸ˜‚


_______________________________

36. Or 1 week 🀣_______________________________

35. πŸ™†‍♂️🀣


_______________________________

34. Stupid question πŸ˜‚_______________________________

33. πŸ€”πŸ˜‚


_______________________________
32. Ah! πŸ˜‚


_______________________________

31. Abi πŸ˜‚


_______________________________

30. All the class dey always support SS2 πŸ˜‚πŸ˜‚


_______________________________

29. πŸ˜‚πŸ˜‚


_______________________________

28. Wahala πŸ˜‚


_______________________________

27. LMAO 🀣🀣


_______________________________

26. E be like say dis girl get small yansh πŸ˜‚πŸ˜‚


_______________________________

25. Shoot your shot oo πŸ˜‚


_______________________________

24. Abi πŸ˜‚
_______________________________

23. πŸ˜­πŸ™†‍♂️πŸ˜‚

_______________________________

22. Abeg πŸ€£πŸ˜‚

_______________________________

21. Mbah dey craze πŸ˜‚


_______________________________

20. πŸ’―πŸ˜‚
_______________________________

19. Very accurate πŸ˜‚

_______________________________

18. πŸ˜‚πŸ˜‚
_______________________________


17. Weyrey πŸ˜‚

_______________________________

16. πŸ˜‚

_______________________________

15. πŸ˜‚
_______________________________

14. Stop na πŸ˜‚πŸ˜‚
_______________________________

13. Wahala πŸ™†‍♂️πŸ˜‚

_______________________________

12. Mumu stingy man πŸ˜‚

_______________________________

11. Leave am πŸ˜‚ make he dey form Diction
_______________________________

10. make we no go fight πŸ˜‚


_______________________________

9. 😭

_______________________________

8. πŸ˜‚πŸ˜‚
_______________________________

7. Aswear πŸ˜‚


_______________________________

6. Wahala be like PH πŸ˜‚

_______________________________

5. Dis thing dey pain ehn πŸ˜‚


_______________________________

4. Lol πŸ˜‚ dis one na Marlian

_______________________________

3. Lol πŸ˜‚πŸ˜‚


_______________________________

2. πŸ˜‚πŸ€£

_______________________________

1. 🀣🀣 

_______________________________


Post a Comment

0 Comments